Hipertenzija, lijeve klijetke srca što je to. Zatajivanje srca (kardijalna dekompenzacija) - PLIVAzdravlje


Hipertenzija; Hipertrofija lijeve klijetke; asimetrična; ekscentrična; koncentrična; QT interval; Supraventrikularne aritmije; Ventrikularne aritmije Hypertension; Left ventricular hypertrophy; asymmetric; eccentric; QT interval; Supraventricular arrhythmias; Ventricular arrhythmias Sažetak Cilj istraživanja. Ispitati vezu između tipa hipertenzija stupnja hipertrofije lijeve klijetke i učestalosti supraventrikularnih i ventrikularnih aritmija u hipertenzivnih bolesnika s hipertrofijom lijeve klijetke.

hipertenzija, lijeve klijetke srca što je to

Ispitanici i metode. U istraživanje je uključeno ukupno bolesnika 87 muškara i žena u dobi od 43 do 90 godina.

hipertenzija, lijeve klijetke srca što je to

Ispitanici su podijeljeni u tri glavne skupine s obzirom na tip hipertrofije lijeve klijetke koncentrična, ekscentrična i asimetrična hipertrofija i na tri podskupine s obzirom na stupanj hipertrofije blaga, umjerena i teška.

Uz kliničke i laboratorijske podatke svima su određeni čimbenici kardiovaskularnog rizika, indeks tjelesne mase, površina tijela, učinjena rentgenska snimka srca i pluća, fundoskopija, a nakon obustave svih lijekova tijekom 48 sati izmjereni krvni tlak, frekvencija srca, elektrokardiografski podaci, ehokardiografski podaci, određena učestalost supraventrikularnih i ventrikularnih aritmija Holter monitoringom i bicikl ergometrijom.

Bolesnici s izoliranom sistoličkom hipertenzijom na kraju su posebno obrađeni.

hipertenzija, lijeve klijetke srca što je to

Veća prevalencija ventrikularnih aritmija pronađena je kod umjerenog i teškog stupnja za sve tipove. QTc interval ima samo istu tendenciju.

Objavljeno

Koncentrična i ekscentrična hipertrofija lijeve klijetke imaju veći učinak na pojavnost atrijalnih aritmija, a umjerena i teška koncentrična predstavlja veći rizik za ventrikularne aritmije. Prevalencija srčanih aritmija QTc interval i QT disperzija korelira sa stupnjem hipertrofije lijeve klijetke.

hipertenzija, lijeve klijetke srca što je to

Bolesnici sa umjerenom i teškom koncentričnom i ekscentričnom hipertrofijom lijeve klijetke trebaju uvijek biti hipertenzija Holter monitoringom i testom opterećenja i liječeni maksimalno podnošljivom dozom antihipertenziva, osobito inhibitorima angiotenzin konvertaze ili blokatorima angiotenzinskih receptora. Izvorni jezik.

hipertenzija, lijeve klijetke srca što je to