Urea i kreatinina, hipertenzije,


Po strukturi kreatin je metilguanidooctena kiselina.

Urea Cycle Made Simple - Biochemistry Video

Izlučuje se u obliku anhidrida, tj. Koncentracija kreatina u serumu povišena je kod atrofije i distrofije mišića, te nakon amputacije ekstremiteta.

urea i kreatinina, hipertenzije

Povećana kreatinurija je posljedica poremećene reapsorpcije kreatina u tubulima. Određivanje kreatinurije ima dijagnostičku važnost samo ako se radi o atrofiji i regeneraciji mišića u miopatijama. Kreatin-fosfat se u mišićnim stanicama i spontano raspada pri čemu nastaje kreatinin.

urea i kreatinina, hipertenzije

Gubitkom molekule vode iz kreatina nastaje kreatinin. Kreatinin se krvnom plazmom prenosi do bubrega, gdje se glomerularnom filtracijom i djelomičnom ekskrecijom urea i kreatinina tubulima uklanja iz organizma.

urea i kreatinina, hipertenzije

Koncentracija kreatinina u serumu ovisi prije svega o glomerularnoj filtraciji. Količina kreatinina u plazmi kao i u mokraći prilično je konstantna vrijednost i u relaciji je s ukupnom mišićnom masom. Budući da se kreatinin stvara endogenim putem i da se ne reapsorbira u tubulima, kreatinin u serumu predstavlja vjerodostojan pokazatelj funkcije urea i kreatinina.

urea i kreatinina, hipertenzije

Uzorak za analizu je serum, plazma EDTA ili heparin i urin 24satni ili porcija. Izlučivanje kreatinina mokraćom povećava se nakon uzimanja hrane bogate kreatininom npr.

Prehrana kroničnih bubrežnih bolesnika Prehrana kroničnih bubrežnih bolesnika Petar Kes, dr. Nikola Janković, dr. Nikolina Bašić Jukić, dr. Osim egzokrine, bubreg ima i čitav niz endokrinih i metaboličkih funkcija.

Referentni interval se prikazuje sa svakom validiranom nalazu Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji. Podijelite ga!

urea i kreatinina, hipertenzije

Prijavite se kako bi Vas mogli obavijestiti o novostima i popustima. Pošalji Leave this field empty if you're human: Cjenik.

urea i kreatinina, hipertenzije