Systolický tlak krve


Nastavení: formát zobrazení, datum, čas Aby přístroj fungoval správně, je nutno provést nastavení času a data. Bezprostředně po vložení baterií se přístroj po dobu 1 minuty nachází v režimu nastavení a poté se přepne do pohotovostního režimu.

Do režimu nastavení se můžete kdykoliv vrátit tím, že současně stisknete a po dobu cca 2 sekund podržíte tlačítko a tlačítko M. V režimu nastavení se nejprve zobrazí možnost nastavení formátu zobrazení hodin systolický tlak krve nebo 12 hodin.

Pomocí tlačítka M nastavíte požadovanou hodnotu. Pokud nyní stisknete tlačítkopřejdete k nastavení data a času.

systolický tlak krve

Nastavte postupně rok, měsíc, den, hodinu a minutu. Stisknutím tlačítka M můžete změnit blikající hodnotu.

Medisana BU 535 Handleiding

Pomocí tlačítka potvrdíte nastavenou hodnotu a přejdete k dalšímu nastavení. Po nastavení minut a stisknutí tlačítka jsou všechna nastavení dokončena a přístroj se opět přepne do systolický tlak krve režimu. Pokud během procesu nastavení po dobu cca 1 minuty neprovedete žádnou volbu, přepne se přístroj automaticky do pohotovostního režimu. Při výměně baterií se údaje ztratí a musí se znovu nastavit. Měřič krevního tlaku BU Ÿ Přístroj je určen jen k soukromému využití.

Pokud byste měli pochybnosti ohledně zdravotního stavu, před použitím si promluvte se svým lékařem.

Microlife BP AG1-20 Instruction Manual

Ÿ Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením a podle jeho návodu k použití. Při použití v rozporu s určením zaniká nárok na záruku.

systolický tlak krve

Ÿ Přístroj se nesmí používat ke kontrole srdeční frekvence kardiostimulátoru. Ÿ Mnoho opakovaných měření krevního tlaku může vést k nežádoucím vedlejším účinkům, např.

ZÁZRAČNÁ BYLINA NA STABILIZACI KREVNÍHO TLAKU

Ÿ Měření krevního tlaku - zejména při časté aplikaci - může na pokožce dočasně zanechat stopy po použití. V ojedinělých případech mohou být tyto stopy viditelné i několik dní. Pro bližší informace popř.

  • Из-за него чуть было не произошел полный крах нашей разведки.
  • PPT - RIŽA kruh monsunske Azije PowerPoint Presentation, free download - ID
  • Все это было так неестественно, так непохоже на Хейла, а список преступлений больше напоминал перечень сданного в прачечную белья.

Ÿ Poruchy srdečního rytmu, resp. Při měření pomocí oscilometrických tlakoměrů to může vést k problémům se záznamem správné hodnoty měření. Tento přístroj je elektronicky vybaven tak, že pozná nepravidelný srdeční tep a indikuje tuto skutečnost symbolem na displeji. V takovém případě kontaktujte svého lékaře.

Ÿ Stejně jako u všech ostatních oscilometrických měřičů krevního tlaku mohou určité zdravotní stavy vést k nepřesným výsledkům měření. K takovým stavům patří mimo jiné: poruchy srdečního rytmu, slabý krevní tlak, poruchy prokrvení, šokové stavy, diabetes, těhotenství, preeklampsie atd. Použití přístroje proto předem konzultujte se svým lékařem.

Medisana BW 335 Handleiding

Uvolněte manžetu a sejměte ji z paže. Ÿ Rozpoznání arytmie nenahrazuje profesionální vyšetření srdce. Ÿ Tento přístroj není vhodný pro lékařskou diagnózu. Naměřené hodnoty slouží výhradně jako referenční informace.

systolický tlak krve

Informujte se u svého lékaře na léčbu a léky, které potřebujete. Použití přístroje u starších dětí konzultujte s lékařem. Manžetu přikládejte pouze na horní část levé paže. Ÿ Kontaktujte lékaře před použitím přístroje, pokud: Ÿ Manžetu nepřikládejte přes oděv. Může hipertenzija dijeta izbornici vést k nepřesným výsledkům měření nebo k poraněním!

Ÿ Pokud byl přístroj skladován v chladu, měl systolický tlak krve se před použitím nějaký čas aklimatizovat při pokojové teplotě. Ÿ Přístroj chraňte před vlhkostí.

systolický tlak krve

Pokud by do přístroje vnikla tekutina, musí se baterie ihned vyjmout a přístroj nadále nepoužívejte. V tomto případě se spojte s prodejcem nebo nás informujte přímo.

  • Denne fuldautomatiske elektroniske blodtryksmåler er beregnet til at måle blodtryk derhjemme.
  • ➯ Microlife BP AG User Manual (Blood Pressure Monitor Instruction Manual) | galeriececilecharron.com
  • Od 50 let výše má příliš vysoké hodnoty krevního tlaku v podstatě každý druhý z nás.

Ÿ Děti tento přístroj nesmí používat. Lékařské produkty nejsou hračka! Opravy nechejte provést pouze v autorizovaném servisu. Ÿ Manžetu neohýbejte ani nepřehýbejte a netahejte ji přes ostré hrany. Ÿ Do otvorů přístroje nevsouvejte žádné předměty a tlačítka nestlačujte silou nebo pomocí špičatých předmětů, protože by se přístroj mohl poškodit. Ÿ Přístroj smí být používán pouze za podmínek okolního prostředí uvedených v "technických údajích", protože v opačném případě budou indikovány nepřesné výsledky měření.

  1. Tlak do 90 alkoholizma
  2. Северная Дакота - это Грег Хейл.

Následkem mohou být poruchy funkcí nebo nesprávné naměřené hodnoty. Ÿ Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

systolický tlak krve