Sviba hipertenzija. smjernice hipertenzija - [PDF Document]


knedla u grlu pritisak u prsima kako ishranom regulisati visok pritisak

Ve kod objavljivanja ranijih smjernica bilo je sumnji o tome koliko takav opsean lanak moe biti od praktine koristi, te koliko moe pomoi prilikom novih istraivanja i studija. Moda je podatak kako su smjernice iz U smjernice iz Kao niti prethodne, tako niti ove smjernice nisu zapovjedne, nego savjetodavne i trae ve prilikom itanja aktivan pristup itatelja.

Sviba hipertenzija e lijenici traiti pomo i savjet za lijeenje svog bolesnika morat e itajui smjernice aktivno sudjelovati. I ponovo, kao i ranije niti ove nisu sveobuhvatne i postoje neki dijelovi koji nisu do kraja precizno razraeni, no kao nadopuna njima postoje struni i znanstveni bilteni koji se redovito i periodiki objavljuju ESH Scientic Letters i dostupni su na web stranicama navedenim na poleini ovog prijevoda.

stupanj 4 hipertenzija koja krizovoe stupanj hipertenzije 3-

Ove smjernice zajedno prevode Hrvatsko drutvo za hipertenziju i Hrvatsko kardioloko drutvo i time pratimo trend nae dvije krovne europske udruge. I na taj nain pokazujemo kako pristup hipertoniaru nikako ne smije biti simpliciran, te usmjeren samo na sniavanja milimetara ive, nego mora biti usredotoen na ukupno smanjivanje kardiovaskularnog i bubrenog rizika.

Sa sniavanjem toga rizika mora se zapoeti rano, te je tako jedan od prijedloga ovih smjernica sviba hipertenzija e sigurno donijeti korist, ali i neke dijaloge, da se mlaim osobama ukupni rizik odredi na temelju procjene sviba hipertenzija, a ne apsolutnog rizika.

  1. smjernice hipertenzija - [PDF Document]
  2. Visoki krvni tlak nije loše

Kod prevoenja smjernica vodili smo se sviba hipertenzija naelom kao i prije tri godine, te se i ovom prilikom ispriavamo to jezina istoa nije uvijek bila na prvom mjestu. S obzirom kako je cijeli ovaj posao, kao i ranije, obavljen volonterski vjerujemo kako neete zamjeriti i neke tiskarske greke koje su nam se mogle potkrasti. Osim vremena i truda koji je Odbor za pripremu hrvatskoga prijevoda uloio u prijevod i pripremu, za tiskanje su potrebna materijalna sredstva koja smo, kao i Na koncu, mislimo kako e ove smjernice donijeti novi sviba hipertenzija naim bolesnicima i sviba hipertenzija nam u nastojanjima da poboljamo kontrolu arterijske hipertenzije i time smanjimo kardiovaskularni pobol i smrtnost, ali isto tako sviba hipertenzija broj bolesnika u terminalnoj bubrenoj bolesti.

Zagreb, prosinac, Duko Kuzmani Predsjednik Hrvatskog sviba hipertenzija za hipertenziju Prof. Davor Milii Predsjednik Hrvatskog kardiolokog drutva Doc. U proteklih par godina zavreno je nekoliko velikih epidemiolokih i interventnih istraivanja koja su unekoliko sviba hipertenzija deniciju arterijske hipertenzije, ali i unijela odreene novine u pristupu bolesnicima s povienim arterijskim tlakom i nainu lijeenja.

Prole godine su prvi put zajedno lanovi Europskoga drutva za hipertenziju i Europskoga kardiolokog drutva osnovali zajedniki Odbor za smjernice za dijagnosticiranje i lijeenje arterijske hipertenzije koji je pripremio smjernice koje su naroito prilagoene europskim populacijama.

Patologija Sažetak Akutni respiratorni distres sindrom nastaje kada se u alveolama pluća nakuplja tekućina.

Kako je primarni cilj ovog Odbora educirati, a ne samo odreivati kruta pravila koja se ionako u svakodnevnom radu teko potujui naa je elja bila to vie ih pribliiti svim naim lijenicima, te smo ih u skladu s preporukama Europskoga drutva za hipertenziju i Europskoga kardiolokog drutva preveli u cijelosti.

Svima je jasno kako to nije garancija da e taj korak sam po sebi poboljati zbrinjavanje bolesnika s povienim vrijednostima arterijskog sviba hipertenzija, ali e, nadamo se, pridonijeti smanjenju zjapa koji postoji izmeu znastveno dokumentiranih injenica i svakodnevne primjene novih spoznaja.

endokrini hipertenzija dijagnoza centralni venski tlak

Takoer treba napomenuti da su prole i ove godine osim Europskoga drutva za hipertenziju i Europskoga kardiolokog drutva svoje vienje pristupa hipertoniarima prenjela i brojna druga drutva kao npr. Uz temelj koji nam daju smjernice Europskoga drutva za hipertenziju i Europskoga kardiolokog drutva dodatne korisne informacije u svakodnevnom radu moi e se dobiti i od tih drutava.

Naime, niti jedne smjernice nisu sviba hipertenzija sveobuhvatne, pa tako niti u ovima, pomalo iznenaujue, na primjer nije navedeno kako pristupiti bolesniku s hipertenzivnom krizom.

Prijevod smjernica je zahtjevan posao i esto otvara dvoumice. Upravo kao to su i autori smjernica nastojali prezentirati struni pristup hipertoniarima eksibilno, tako smo i mi prilikom prevoenja uzeli odreenu slobodu s ciljem da itanje bude to jasnije.

smjernice hipertenzija 2007

Uz dunu potrebu potivanja i njegovanja hrvatskoga jezika, svi smo svjesni velikog utjecaja anglosaksonske literature na medicinsko nazivlje, ne samo kod nas nego i u velikom dijelu svijeta. Zbog toga smo uz koritenje hrvatskoga nazivlja na nekim mjestima ostavljali tuice npr. Uz cijenu moda neto manje jezine istoe, eljeli smo postii veu sadrajnu jasnou.

Dilemu koji naziv uporabiti rijeili smo esto koristei upravo njegovo iskustvo.

polyphepanum i hipertenzija magnezij dijeta hipertenzije

Vrlo je mogue da e pokoji naziv ili termin izazvati raspravu ne bi li to bilo bolje drugaije prevesti. I to e sigurno biti koristan pomak, jer e omoguiti da se neki do sada hipertenzija o vremenu uvrijeen izraz istakne. No, naa je elja i osnovni cilj bio pribliiti struni dio to veem broju lijenika i sviba hipertenzija ove smjernice to jasnijima kako bismo na taj nain pokuali pridonijeti boljoj kontroli arterijske hipertenzije u Hrvatskoj, to bi trebao biti i jedan od prvih koraka u smanjivanju kardiovaskularnog pobola i smrtnosti.

  • Tablete za hipertenziju i tahikardija
  • Visok krvni tlak (hipertenzija) - Stranica 3 - galeriececilecharron.com
  • Стратмор мысленно взвешивал это предложение.

U skladu sviba hipertenzija sveopom europskom orijentacijom Republike Hrvatske, Hrvatsko kardioloko drutvo svojim prijevodom i usvajanjem navedenih smjernica, takoer nastoji doprinijeti naem to cjelovitijem ukljuivanju u krug zemalja razvijene Europe. Bojan Jelakovi Prof.

Davor Milii Odbor za pripremu hrvatskog prijevoda Zagreb, svibanj, Europsko drutvo za hipertenziju Europsko drutvo za kardiologiju Smjernice za dijagnosticiranje i lijeenje arterijske hipertenzije, Europsko drutvo za hipertenziju Europsko drutvo za sviba hipertenzija za dijagnosticiranje i lijeenje arterijske hipertenzije, Europskog drutva za hipertenziju i Europskog drutva za kardiologiju Cjelovit tekst Smjernica tiskan je u asopisu Journal of Hypertension ; www. Heagerty Velika BritanijaSverre E.

Schmieder NjemakaHarry A. Nilsson vedskaJosep Redon panjolskaRoland E.