Spastična mišića je hipertenzija, Multipla skleroza - simptomi - PLIVAzdravlje


Tumori mozga i kralježnične moždine Neurologija Neurološki simptomi su česti.

Spastična paraliza

Anamnezom i neurološkim statusom se obično mogu ustanoviti poremećaji koji zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Oslanjanje na CT, magnetsku rezonancu i laboratorijske pretrage umjesto na detaljan klinički pregled može dovesti do pogrešaka i nepotrebnih troškova.

Cilj neurološkog pregleda je ustanoviti patofiziologiju problema kao i pronaći uzrok, tj. Anamneza Anamneza je najvažniji dio neurološke procijene. Bolesnika treba pustiti da u miru ispriča problem svojim riječima. Obično, kliničar može vrlo brzo procijeniti pouzdanost bolesnikove priče te u slučaju potrebe ispitati člana obitelji.

Ciljana pitanja pomažu razlučiti kvalitetu, intenzitet, raspodjelu, trajanje te učestalost svakog simptoma.

Potrebno je također ustanoviti što potiče, jako nizak tlak simptomi što smanjuje određeni simptom te je li prijašnja terapija bila učinkovita. Određene nesposobnosti bi trebalo posebno navesti npr.

Neurologija

Povijest bolesti i klinički status nužni su jer su neurološke komplikacije česte i u sklopu drugih poremećaja poput alkoholizma, dijabetesa, maligniteta, vaskularnih poremećaja te infekcija HIV—om. Migrene te mnoge metaboličke, mišićne, spastična mišića je hipertenzija i neurodegenerativne bolesti su nasljedne pa je zato obiteljska anamneza izrazito važna.

Društvena i radna anamneza kao i podaci o putovanjima daju nam informacije o mogućim rijetkim infekcijama te izloženosti toksinima i parazitima.

Ponekad neurološki simptomi i znakovi su funkcionalni ili histerični te upućuju na psihijatrijski poremećaj. Najčešće takvi simptomi i znakovi ne odgovaraju pravilima anatomije i fiziologije te je pacijent često depresivan ili neuobičajeno preplašen. Unatoč tome, funkcionalni i tjelesni poremećaji ponekad koegzistiraju te ih je teško odvojiti. Neurološki pregled Neurološki pregled započinje pažljivim promatranjem bolesnika prilikom ulaska u sobu te tijekom uzimanja anamneze.

MSD priručnik dijagnostike i terapije: Neurologija

Dok se bolesnik kreće mi primjećujemo brzinu, simetriju i koordinaciju njegovih pokreta, te držanje tijela i hod. Bolesnikovo ponašanje, odjeća i odgovori pružaju nam informacije o njegovom raspoloženju i društvenoj prilagođenosti. Poremećaji govora i ponašanja poput zanemarivanja prostora ili neobičnog stava tijela, te drugi poremećaji kretanja mogu biti očiti već prije uzimanja statusa.

Kako sakuplja informacije, iskusni ispitivač može uključiti neke komponente pregleda a neke isključiti ovisno o svojoj preliminarnoj hipotezi o anatomiji spastična mišića je hipertenzija fiziologiji problema. Manje iskusan ispitivač obavit će kompletan neurološki pregled.

spastična mišića je hipertenzija

Psihološki status Vidi i Pogl. Nepozoran pacijent ne surađuje u potpunosti te ometa testiranje. Svaka sumnja na pad kognitivnih funkcija zahtjeva ispitivanje mentalnog statusa vidi TBL. Gubitak orijentacije prema osobama javlja se kod jakog gubitka svijesti, delirija ili demencije, a kao izolirani simptom upućuje na simuliranje.

Time se dobiva uvid u bolest te opseg znanja u korelaciji sa stupnjem obrazovanja pacijenta kao i njegove sklonosti te raspoloženja vidi str. Od bolesnika se zatraži da izvede složenu naredbu koja uključuje tri dijela tijela te razlikuje lijevu od desne strane npr.

Bolesnika se zamoli da imenuje jednostavne predmete i dijelove tijela kao i da napiše, pročita i ponovi jednostavne rečenice. Ukoliko se zabilježi deficit potrebno je provesti druge testove za afaziju spastična mišića je hipertenzija str.

Prostornu percepciju se može ispitati tako da se zamoli pacijenta da kopira jednostavne i složene figure prstima, te da nacrta sat, kocku, kuću ili preklapajući pentagone; trud uložen u izvedbu zadataka vrlo često je jednako informativan kao i sam rezultat.

Dekompresijska bolest

Testiranje može otkriti nedosljednost, perseveraciju, mikrografiju, te neglekt jedne strane. Tražeći pacijenta da pokaže kako koristi četkicu za zube te kako pucketa prstima provjerava se sposobnost obavljanja određenih zadataka.

Okvir —1. Procjena psihološkog stanja rutinski se provodi u sklopu uzimanja fizièkog statusa kod starijih pacijenata kao i onih sa nedavno nastalom traumom spastična mišića je hipertenzija ili napadom smetenosti. Bilježe se osnovni rezultati a spastična mišića je hipertenzija se ponavlja godišnje i kad god se posumnja na promjenu psihološkog statusa.

Pacijentu treba napomenuti da je uzimanje psihološkog statusa rutinski.

spastična mišića je hipertenzija

Ispitivanje se provodi u mirnom okruženju a ispitivaè mora biti siguran da pacijent jasno èuje pitanja. Bolesnike kojima hrvatski nije materinji jezik trebalo bi ispitivati na jeziku kojeg dobro razumiju. Ispitivanje psihološkog statusa procjenjuje razlièite parametre kognitivnih funkcija. Nije korisno dalje ispitivati nepozornog bolesnika. Parametri kognitivnih funkcija koje procjenjujemo ukljuèuju slijedeće: Orijentacija Ispitajte 3 parametra orijentacije: 1.

Kratkotrajno pamćenje Zamolite pacijenta da navede 3 predmeta nakon pauze od spastična mišića je hipertenzija min. Uobièajena je serija sedmica: Tražite pacijenta da poèevši od brojke oduzima po 7. Traženje rijeèi Tražite pacijenta da imenuje što više predmeta u odreðenoj kategoriji npr. Slovkanje Tražite pacijenta da slovka rijeè od 5 slova unaprijed i unatrag. Raspoznavanje predmeta Pokažite pacijentu predmet poput olovke ili knjige i tražite da ga imenuje.

Slabost, opća

Pisanje Tražite pacijenta da napiše reèenicu. Ona bi trebala sadržavati subjekt i predikat te imati smisla. Pravopisne greške ignorirajte. Orijentacija u prostoru Zamolite pacijenta da nacrta sat i na njemu oznaèi vrijeme ili tražite od njega da precrta jednostavan, a potom složeniji geometrijski lik. Razmišljanje Tražite pacijenta da objasni sliènosti izmeðu tri ili èetiri predmetna ili da objasni poslovicu.

spastična mišića je hipertenzija

Pacijenta se traži da raspozna različite mirise npr. U slučaju sumnje na simuliranje upotrebljavaju se alkohol, amonijak i drugi iritansi, koji inače služe za testiranje nociceptivnih receptora petog trigeminalnog moždanog živca. Svako se oko kontrolira posebno tako što je istodobno pokriveno drugo oko. Razlikovanje boja se testira pomoću standardnih pseudoizokromatskih Ishiharinih ili Hardy— Rand—Ritterovih pločica koje sadrže brojeve ili oblike ukomponirane u specifično obojana točkasta polja.

Vidno spastična mišića je hipertenzija se ispituje direktnom konfrontacijom u sva četiri kvadranta. Testira se također direktni i konsenzualni odgovor zjenica vidi str. U svrhu ispitivanja III, IV i VI moždanog živca promatra se simetrija pokreta te položaj očne jabučice, asimetrija te ptoza kapaka, kao i trzaji i treptaji očnih jabučica i kapaka.

Ekstraokularni pokreti koje kontroliraju ovi živci ispituju se tako da se zamoli bolesnika da prati predmet koji se miče ispitivačev prst ili svjetiljku kroz sva četiri kvadranta uključujući i središnju liniju. Ovim se testom može otkriti nistagmus te paraliza očnih mišića. Kod pupilarnog refleksa se promatra simetrija i živahnost. Također se radi i fundoskopija.