Rezistenta hipertensija. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija, Hipertenzija sartana


vezani članci

Interna medicina Sažetak Hipertenzija je najčešća kronična bolest suvremenog doba. Kada unatoč istovremenoj primjeni rezistenta hipertensija doze tri antihipertenzivna lijeka od kojih je jedan diuretik ne uspije postizanje ciljnih vrijednosti krvnog tlaka tada govorimo o rezistentnoj hipertenziji.

rezistenta hipertensija

Za dijagnozu rezistentne hipertenziije važno je isključiti sekundarne uzroke hipertenzije te pseudorezistentnu hipertenziju. Od velikog značaja je i kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka kroz 24 sata kako bi se utvrdile promjene krvnog tlaka tijekom noći.

Statistika

Uočeno je da su promjene krvnog tlaka noću od velike važnosti za procjenu kardiovaskularnog rizika. Česti komorbiditeti pacijenata s rezistentnom hipertenzijom su šećerna bolest, hiperlipidemija i pretilost.

rezistenta hipertensija

Zbog navedenih komorbiditeta nužna je procjena oštećenja ciljnih organa. Terapiju antihipertenzivima potrebno je primjeniti prema najnovijim saznanjima i u optimalnim dozama.

Rezistenta hipertensija krvni tlak je tlak mjeren na području centralnih arterija što uključuje aortu i zajedničku karotidnu arteriju. Mjeri se invazivnim i neinvazivnim metodama. Važan je indikator budućih kardiovaskularnih događaja i oštećenja ciljnih organa kod pacijenata s rezistentnom hipertenzijom.

Sam porast centralnog tlaka pulsa značajan je uzročnik oštećenja arterija mozga time i nastanka cerebrovaskularnog incidenta. Antihipertenzivni lijekovi mogu imati različiti učinak na sniženje centralnog krvnog tlaka u odnosu na sniženje perifernog krvnog tlaka.

Navigacijski izbornik

Sažetak engleski Hypertension is the most common chronic disease of the modern age. If we fail to achive the target blood pressure despite the simultaneous full dosage of visok tlak i zujanje u ušima antihypertensive drugs, one of which is diuretic, then resistant hypertension is diagnosed. For the diagnosis of resistant hypertension it is important to exclude secondary rezistenta hipertensija of hypertension and pseudo-resistant hypertension.

Continuous measurement of arterial pressure over 24 hours to determine changes in blood pressure during the night is of great importance.

It has been determined that changes in blood pressure that occur at night can be used to evaluate cardiovascular risk.

  1. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija
  2. Planina bolesti i visokog krvnog tlaka
  3. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija, Hipertenzija sartana
  4. Arterijska hipertenzija - PLIVAzdravlje

Frequent comorbidities of patients rezistenta hipertensija resistant hypertension include diabetes mellitus, hyperlipidemia, obesity. Due to the above mentioned comorbidities, it is necessary to estimate the damage of the target organs.

Klinička slika

Antihypertensive therapy should be given according to the latest findings and at optimal doses. Central blood pressure is the pressure measured in the area of central arteries including rezistenta hipertensija aorta and common carotid artery. It is measured by invasive and non-invasive methods.

rezistenta hipertensija

It is also an important indicator of future cardiovascular events and damage to target organs in patients with resistant hypertension. The increase in central pulse pressure is a major cause of rezistenta hipertensija to the cerebral arteries that can lead to cerebrovascular incident.

Antihypertensive drugs may have a different effect on lowering central blood pressure rezistenta hipertensija to decreasing peripheral blood pressure. Ključne riječi.