Liječenje hipertenzije korištenjem kombinirane pilule, Fiksne kombinacije antihipertenzivnih lijekova


timijan i hipertenzija

Prenewel - supstitucijsko liječenje bolesnika koji su već kontrolirani perindoprilom i indapamidom koji se primjenjuju istodobno u istim dozama. Prenewel tablete sadrže dvije djelatne tvari: perindopril i indapamid.

Perindopril pripada skupini inhibitora angiotenzin-konvertirajućeg enzima ACE inhibitori.

skok konopac za hipertenziju

Tokom liječenja perindoprilom krvne se žile šire, liječenje hipertenzije korištenjem kombinirane pilule dovodi do sniženja krvnog pritisaka i povećanja dotoka krvi i kisika u srčani mišić i druge organe. Indapamid pripada skupini diuretika. On djeluje povećavajući izlučivanje soli i vode u bubrezima i na taj način snižava povišeni krvni pritisak.

uklanjanju hipertenzija štrajkove

Osim toga, on također snižava krvni pritisak djelujući na napetost krvnih žila i smanjujući otpor protoku krvi u krvnim žilama. Svaka od ovih djelatnih tvari smanjuje krvni pritisak, one zajednički doprinose kontroli krvnog pritisaka.

Prehrana po bolestima

Liječenje esencijalne hipertenzije kada krvni pritisak nije primjereno reguliran monoterapijom valsartanom ili hidroklorotiazidom. Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih osobina i nisu prodajni katalog.

farmakoterapija hipertenzije

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka kod pojedinog bolesnika može procijeniti samo ljekar.

lijek je potrebna za hipertenziju

Za sve dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu. Prijava neželjenih dejstava.

hipertenzija nakon napada