Lidokain hipertenzije


Preiprema za operativni zahvat obuhvaća premedikaciju kojoj je glavna svrha smanjiti napetost i strah pacijentica. Najčešći lijek je anksiolitik Midazolam atkinsova dijeta za hipertenziju — 15,0 mg tbl. U premedikaciji možemo dati i analgetik- paracetamol ili diklofenak čija je korist u smanjenju potrebe za anesteticima i bržem oporavku od anestezija 'preemptive analgesia'.

Kod zahvata kod kojih je povećan rizik aspiracije želučanog sadržaja dajemo metoklopramid, a za smanjenje kiselosti želučanog sadržaja blokatore H2 pumpe lidokain hipertenzije blokatore protonske pumpe ranitidin, pantoprazol.

Odabir anesteziološke tehnike ovisi o vrsti zahvata, trajanju zahvata unutar 30 minutaopćem stanju pacijentice i mjestu gdje se zahvat izvodi ambulantno ili bolnički.

Anestezija s propofolom Lijekovi za izvođenje anestezije Lidokain hipertenzije — midazolam, diazepam Midazolam Ima anksiolitički, sedacijski, hipnotički i antikonvulzivni učinak.

Koristi se u premedikaciji, intravenskoj anesteziji zajedno s opiodima i ketaminom, sedaciji kod kratkotrajnih zahvata, te u kombinaciji s regionalnom anestezijom.

lidokain hipertenzije

Mehanizam djelovanja se temelji na vezivanju za GABA receptore pravi agonist. Nakon intravenske primjene djelovanje nastupa za minuta, u plazmi nakon 45 minuta, a trajanje sati.

KAKO LIJEČITI VISOK KRVNI PRITISAK? Prof. dr Mihajlović

Smanjuje intrakranijski tlak te uzrokuje amneziju. Neznatno snizuje arterijski tlak, ali u kombinaciji s drugim depresorima CNS-a može uzrokovati hipotenziju.

lidokain hipertenzije

Dovodi do respiracijske depresije, koja se pojavljuje unutar tri minute od primjene, a može trajati i do minuta. Za razliku od diazepama ne preporučuje se u liječenju epilepsije.

U tih bolesnika je drugo krvarenje također češće i teže se liječi.

Metabolizira se u jetri u aktivni hidroksimidazolam, te izlučuje urinom. Kontraindikacije za upotrebu su respiracijska i jetrena insuficijencija, mijastenija gravis, te alergija na benzodiazepine. Kombinacija benzodiazepina i opioida može uzrokovati dugotrajnu postoperacijsu depresiju disanja. Antagonist benzodiazepina je flumazenil Anexate.

Intravenski anestetici Propofol Mehanizam djelovanja se temelji na vezanju za GABA receptore u središnjem živčanom sustavu. Jako je liposolubilan te mu je početak djelovanja nakon itnravenske aplikacije nakon 30 sekundi. Prelazi placentu, ne koristi se kod alergije, profirije, kod trudnica te djece mlađe od 3 godine života. Metabolizira se u jetri i izlučuje putem bubrega. Dobar je anestetik i lidokain hipertenzije, loš analgetik.

Početak djelovanja nakonb itravenske aplikacije je nakon sekundi, a vrijeme redistribucije min.

lidokain hipertenzije

Etomidat snizuje intrakranijski tlak i metaboličku aktivnost mozga. Najmanje remeti krvni optok, te je najpogodniji za uporabu kod hemodinamski lidokain hipertenzije bolesnika, jer ne snižava arterijski tlak i ne dovodi do depresije kardiovaskularnog sustava. Ne izaziva porast histamina, pa se može koristiti kod bolesnika sklonih bronhospazmu.

Smanjuje rad nadbubrežne žlijezde.

LIDOKAIN 2% ADRENALIN injekcije Lidokain klorid ... - Bosnalijek dd

Metabolizira se u jetri i plazmi jetrena i plazmatska esteraza te se izlulčuje iz organizma bubrezima. Kontraindikacije za uporabu su porfirija, adrenalna insuficijencija i alergija na etomidat. Tijekom uvoda u anesteziju moguća je pojava mioklonusa te se često kombinira s midazolamom.

Jedna ampula od 2 ml sadrži: Lidokain klorida 40,0 mg, što odgovara 42,66 mg lidokain klorid monohidrata Adrenalin tartarata 50,0 µg, što odgovara 25,0 µg adrenalina Pomoćne komponente: natrij klorid, natrij metabisulfit, kloridna kiselina, natrij hidroksid, voda za injekcije. Lidokain je lokalni anestetik amidnog tipa. Anestetički efekt lidokaina se postiže sprečavanjem nastajanja i sprovodenja nervnog impulsa putem lidokain hipertenzije membranskog permeabiliteta za natrijeve jone. Nakupljanje natrijevih jona prouzrokuje povećanje električne ekscitabilnosti koje rezultira blokiranjem provodljivosti nervnog impulsa. Adrenalin svojim djelovanjem na α i β adrenergičke receptore izaziva vazokonstrikciju kapilara koja omogućava duže zadržavanje lidokaina u tkivu.

Visoko je liposolubilan te brzo ulazi u dobro prokrvljena tkiva kao mozak, mišiće, masno tkivo, pluća, kožu. Koristi se za uvod i održavanje anestezije.

Ginekologija i opstetricija

Tiopental lidokain hipertenzije antikonvulzivno djelovanje, smanjuje intrakranijski tlak, a smanjuje i arterijski tlak te minutni i udarni volumen srca, zbog čega je potrebno injicirati kroz 60 sekundi. Na lidokain hipertenzije djeluje tako da smanjuje minutni volumen i povećava frekvenciju disanja; ukoliko se koristi za plitku anesteziju može dovesti do kašlja, laringospazma i bronhospazma.

Smanjuje kotnrakcije uterusa, prolazi placentu, a dovodi i do oslobađanja histamina. Kontraindikacije za njegovu uporabu su alergija, status astmatkus, hipovolemija i šok. Razgrađuje se u jetri, a izlučuje preko bubrega.