Kombinirani pripravak za hipertenziju


NARODNI ZDRAVSTVENI LIST

Valsartan: prošlost, sadašnjost, budućnost Kolovoz 18, Mr. Krešimir Putarek dr. Prošlost Od sredine devesetih godina dvadesetog stoljeća od kada je uveden u kliničku praksu, valsartan je široko propisivani lijek kojemu su se širile indikacijska područja, od arterijske hipertenzije, vrlo brzo na područje srčanog zatajivanja, stanja nakon preboljelog infarkta miokarda te i kod dječje populacije s kombinirani pripravak za hipertenziju, nalazeći tako mjesto u cjelovitom kardiovaskularnom kontinuumu.

Hrana prikaza Namirnice koje reguliraju krvni tlak U prevenciji, ali i u liječenju visokog krvnog tlaka prehrana igra ključnu ulogu. Donosimo ti savjete kako prehranom možeš regulirati svoj krvni tlak Smatra se da čak 40 posto populacije u Hrvatskoj ima arterijsku hipertenziju i pritom su žene ugroženije od muškaraca.

Po svom sastavu je nepeptidni antagonist angiotenzinskih receptora koji selektivno blokira vezanje angiotenzina II na tip 1 angiotenzinskih receptora. Studije Val-HEFT bolesnici sa srčanim popuštanjem na cjelovitoj terapiji i VALIANT bolesnici s preboljelim infarktom miokarda potvrdile su učinak valsartana i njegov kardioprotektivni učinak u usporedbi s ACE inhibitorima u smislu redukcije morbiditeta i mortaliteta, smanjenja broja hospitalizacija te poboljšanja funkcije lijeve klijetke.

U VALUE studiji bolesnici s arterijskom hipertenzijom redukcija krvnoga tlaka bila je slična kao i u skupini liječenoj amlodipinom, ali uz manju pojavu nefatalnih infarkta miokarda i moždanih udara u skupini bolesnika liječenih amlodipinom.

Namirnice koje reguliraju krvni tlak | missZDRAVA

Kao mogući razlog ovakvog rezultata studije naveden je režim doziranja i najveća postignuta doza u valsartanskoj skupini. U nekoli ko studija usporedbe djelovanja valsartana s drugim antagonistima angiotenzinskih receptora ukazano je na sličan ili bolji učinak valsartana u postizanju  ciljnih vrijednosti, brzini nastupa djelovanja ili održavanju tlaka tijekom 24 sata.

kombinirani pripravak za hipertenziju povisen srcani krvni pritisak

Kao jedan od zaključaka ovih velikih studija je i smanjena incidencija  fibrilacije atrija koja je neovisni čimbenik za nepovoljniji klinički ishod kod bolesnika sa srčanim popuštanjem ili šećernom bolesti. Rezultati kombinirani pripravak za hipertenziju analizirani 6 mjeseci nakon uspješne konverzije u sinusni ritam i uz primjenu do mg valsartana u odnosu na placebo. Sadašnjost Novi zamah u kliničkoj praksi upotrebe valsartana donijeli su fiksni kombinirani pripravci, s hidroklorotiazidom te s amlodipinom.

Namirnice koje reguliraju krvni tlak

Učinkovitost, podnošljivost i sigurnost valsartana opisane su u opsežnim studijama kod bolesnika s hipertenzijom, srčanim popuštanjem HF te nakon preboljelog  infarkta miokarda MI. Studije su pokazale učinkovitost valsartana u snižavanju krvnog tlaka u različitim populacijama bolesnika uključujući i starije osobe, žene, djecu, pretile, bolesnike s dijabetesom ili kroničnom bolešću bubrega,  bolesnike s visokim rizikom razvoja kardiovaskularnih bolesti, u pripadnika različitih etničkih skupina te u poboljšanju ishoda kardiovaskularnih bolesti.

Valsartan pokazuje o dozi ovisnu učinkovitost u smanjenju sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka. Može se primijeniti  u rasponu od jedne doze od mg dnevno. Primjenjivane su i doze do mg na dan i dokazana je učinkovitost i sigurnost ovakve primjene. Veličina ovih učinaka usporediva s onima iz studija s inhibitorima angiotenzin-konvertirajućeg enzima ACEI.

Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima. Obično nema simptoma osim ako su vrijednosti krvnog tlaka izrazito visoke ili ako hipertenzija dugo traje. Dijagnosticira se sfigmomanometrijom. Različitim pretragama može se tražiti uzrok, procijeniti oštećenje te utvrditi druge kardiovaskularne rizične faktore.

Međutim, valsartan ima povoljniji profil podnošljivosti, sa znatno nižom učestalosti kašlja, a rijetki su slučajevi angio-edema. U skladu s blokiranjem učinaka posredovanih receptorom angiotenzina, valsartan smanjuje razinu cirkulirajućih biokemijskih markera koji su povezani s ulogom angiotenzina II u nastanku endotelne disfunkcije i povećavanju ukupnog kardiovaskularnog rizika npr.

kombinirani pripravak za hipertenziju nosile i s hipertenzijom

Monoterapija i fiksne kombinacije Hipertenzija uzrokuje srce valsartana kao monoterapije jasno je definiran.

U dozama do mg valsartan je učinkovit u snižavanju sistolički i dijastoličkog tlaka, a efikasan je i kod bolesnika s izoliranom sistoličkom hipertenzijom.

Liječenje hipertenzije

Dodatak hidroklorotiazida dovodi do dodatnog snižavanja tlaka i bolje kontrole te je moguće započeti terapiju kombinirani pripravak za hipertenziju kombinacijom lijekova. Učinkovit nastup snižavanja arterijskog tlaka brži je kombinirani pripravak za hipertenziju kombinacije valsartana s diuretikom oko 2. Stariji bolesnici Osim značajnog učinka na kontrolu krvnoga tlaka, valsartan sam ili u fiksnim kombinacijama s HTZC ili amlodipinom, ima visoku sigurnost primjene te relativno nisku incidenciju nuspojava.

kombinirani pripravak za hipertenziju sredstva protiv hipertenzije i vakularnih

Stoga je povoljan kao inicijalna fiksna, kombinirana terapija kod starijih osoba. Pretili bolesnici Učinak valsartana na krvni tlak kod pretilih osoba usporediv je s drugim antihipertenzivima.

Svoj dodatni povoljni učinak kod pretilih osoba valsartan bi mogao ostvariti putem sustava leptina i rezistina smanjujući plazmatske koncentracije ovih spojeva.

Arterijska hipertenzija

Bolesnici s dijabetesom melitusom Kod bolesnika s poremećenom tolerancijom glukoze i faktorima rizika za kardiovaskularne bolesti primjena valsartana kroz 5 godina, uz promjenu stila života, značajno je smanjila incidenciju šećerne bolesti, ali bez redukcije broja kardiovaskularnih događaja.

Kod dijabetičara primjena valsartana u visokim dozama značajno smanjuje albuminuriju koja je prediktor pogoršanja funkcije bubrega te marker kardiovaskularnog rizika.

Primjenom kombinacije valsartana i HVTZ ne dolazi do pogoršanja kontrole glukoze u krvi, na tašte ili postprandijalno, što se bilježi pri primjeni nekih drugih antihipertenziva u kombinaciji s hidroklorotiazidom, sugerirajući  tako povoljan metabolički učinak valsartana.

Budućnost Jedna od studija koja je ukazala na povoljne dodatne plejotropne učinke terapije u liječenju kardiovaskularnih bolesti bila je JUPITER studija. Niske doze statina značajno su snizile incidenciju velikih kardiovaskularnih događaja i ukupnu smrtnost u ispitanika koji nisu imali povišeni LDL ali je razina hs-CRP-a bila povišena.

kombinirani pripravak za hipertenziju tenis hipertenzija

CRP je prediktor kardiovaskularnih događaja, a njegovo djelovanje se interpolira u sustav zgrušavanja, stvaranje slobodnih radikala, povećanu pojavu adhezijskih molekula te destabilizaciju plaka. Manje studije na laboratorijskim životinjama  ukazale su na povoljno djelovanje valsartana inhibicijom putem receptora za AT II tipa 1 na degeneraciju stijenke aorte koja nastaje tijekom starenja.

Valsartan: prošlost, sadašnjost, budućnost - Zdravo budi

Ovaj učinak valsartana posredovan je promjenama aktivnosti određenih kinaza u stanicama stijenke aorte. Djelovanje na sastav ekstracelularnog matriksa miokarda opisano je u studiji Iekushi —a i suradnika.

Je li normalno uzimati dva ili tri lijeka za povišeni tlak?

Povećana  sinteza periostina, proteina ekstracelularnog matriksa kojeg luče miociti i fibroblasti, u životinja nakon provociranog infarkta miokarda, reducirana je valsartanom te autori zaključuju da bi ovaj učinak mogao imati povoljne posljedice u remodeliranju miokarda nakon preboljelog infarkta. Primjenom valsartana kod ovih bolesnika dolazi do redukcije hs-CRP i ICAM-1 te autori zaključuju da ova terapija ima potencijal u smanjivanju rizika od ateroskleroze kod ovih visokorizičnih bolesnika.