Hipertenzija istraživački radovi


Sestrinstvo Sažetak Danas se rabi statistička definicija arterijske hipertenzije koja je dobivena na temelju mjerenja arterijskoga tlaka na velikom uzorku populacije.

hipertenzija istraživački radovi

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, urednim se tlakom smatra vrijednost sistoličkoga tlaka manja od mmHg, te dijastoličkog manja od 90 mmHg 3. Visoki krvni tlak najčešće dijagnosticiramo u srednjoj životnoj dobi, a sa starošću se povećava učestalost hipertenzije.

hipertenzija istraživački radovi

Zbog brojnosti oboljelih od arterijske hipertenzije potreban je cjelovit i usmjeren pristup prema bolesniku. Većinu oboljelih obrađuju i vode obiteljski liječnici. Poboljšanje suradljivosti i ustrajnosti bolesnika pokazalo se i radom savjetovališta za hipertoničare.

hipertenzija istraživački radovi

U savjetovalištu oboljeli imaju mogućnost informiranja hipertenzija istraživački radovi arterijskoj hipertenziji i bitnim čimbenicima koji utječu na visoki krvni tlak.

Cilj je da oboljeli dobiju što više informacija, da hipertenzija istraživački radovi međusobnoj komunikaciji razmjenjuju iskustva i pitanja vezana uz tijek bolesti.

hipertenzija istraživački radovi

Arterijska hipertenzija je unatoč postojećoj dobroj antihipertenzivnoj terapiji kako ne farmakološkoj tako i farmakološkoj najveći javnozdravstveni problem, kako kod nas tako i u svijetu. Da bi se trend porasta bolesnika počeo smanjivati potrebno je provoditi mjere primarne i sekundarne prevencije te raditi na trajnoj edukaciji i bolesnika i liječnika. Važno je otkriti jednostavne načine kako umanjiti rizik pojave visokog krvnog tlaka te kako ga promjenom životnih navika i korištenjem najnovijih znanstvenih dostignuća ponovno vratiti u uobičajene granice.

hipertenzija istraživački radovi

Ključne riječi.