Beta blokatori za hipertenziju i bolesti srca, Beta blokatori – Wikipedija


B-blokatori - neupitan značaj u liječenju kardiovaskularnih bolesti Prosinac 23, Ivana Šmit dr.

beta blokatori za hipertenziju i bolesti srca slušati glazbu za liječenje hipertenzije

Kako su farmaceutska industrija i medicina napredovale i razvijale se, napredovali su i načini liječenja kao i mogućnosti redukcije komorbiditeta  posljedičnih kardiovaskularnim zbivanjima.

Kardiovaskularne bolesti danas su jedan od najčešćih uzroka smrtnosti u svim zemljama svijeta, pa tako i u nas. Preopširno bi bilo osvrtati se na sve terapijske mogućnosti u današnjem pristupu svim kardiovaskularnim zbivanjima, pa ćemo izdvojiti i se osvrnuti na jednu esencijalnu grupu lijekova koja danas ima široku primjenu u raznim bolestima kardiovaskularnog sustava- radi se o beta blokatorima.

beta blokatori za hipertenziju i bolesti srca hipertenzija, renalna ciste

Prva primjena neselektivnih beta blokatora zabilježena je još davne godine, kada je svoje mjesto u kardiologiji među prvima pronašao nama dobro poznati propranolol, a naslijeđivali su ga kroz godine koje slijede atenolol i metoprolol.

Zadnjih ak godina u kliničkoj praksi za liječenje kardiovaskularnih bolesti rabe se češće visokoselektivniji betablokatori koji svoj učinak izazivaju blokiranjem β1-adrenergičnih receptora na staničnoj membrani kako provodne tako i kontraktilne muskulature srca, čime ostvaruju učinak na SA i AV-čvor smanjuju aktivnost SA čvora, njegovu provodljivost, produljuju refrakterni period AV čvora, te usporavaju anterogradno i retrogradno provođenje impulsa kroz akcesorne putovešto je osobito izraženo u uvjetima ishemije i oštećenja miokarda infarkt.

Osim toga stariji bolesnici često pokazuju očuvanu istisnu frakciju lijeve klijetke, čime je još teža odluka za početak terapije β-B. Među njima nebivolol se smatra najzanimljivijim u starijih osoba sa ZS-om zbog svojega jedinstvenog farmakodinamskog profila.

U neupitne indikacije za primjenu beta-blokatora razina dokaza IA pripadaju zatajivanje srca te uporaba nakon infarkta miokarda i aritmije ventrikularne i postinfarktne ,sa napomenom da se sve više u akutnom infarktu miokarda primjena beta blokatora započinje već u akutnoj fazi ukoliko za nju nema apsolutne kontraindikacije pojava bloka, srčanog popuštanja ili razvoja kardiogenog šokaa u skladu sa sve većim brojem  studija koje govore u prilog benefita od navedenog načina primjene.

Iako su prvi lijekovi iz ove skupine sužavali kliničku primjenu zbog nuspojava uzrokovanih neselektivnosti djelovanjem na B1,ali i B2, A-receptore, pa izbornik dijeta za hipertenziju za svaki dan i Na-kanale te K-kanaleno lijekovi novije generacije visokoselektivnih beta blokatora nadilazili su navedeni problem i proširivali uporabnu indikaciju.

U komparaciji sa placebom bisoprolol je značajno poboljšao funkcionalni beta blokatori za hipertenziju i bolesti srca bolesnika.

Praćena je redukcija smrtnosti sa i bez terapije bisoprololom. Studija je prekinuta zbog impresivno značajne redukcije smrtnosti u skupini koja je primala bisoprolol u terapiji, a korisnost je zamjećena i u ishemijskoj i neishemijskoj disfunkciji lijevog  ventrikula.

Današnje smjernice za liječenje kroničnog zatajenja srca American College of Cardiology, American heart association, beta blokatori za hipertenziju i bolesti srca European Society of Cardiology savjetuju uporabu 4 betablokatora u bolesnika liječenih zbog kroničnog srčanog zatajenja: karvedilol, metoprolol sukcinat, nebivolol i bisoprolol za stadije B, C i D prema ACC i AHA odnosno NYHA ll-lV uz uvjet relativne hemodinamske stabilnosti bolesnika, te osobit oprez u kliničkom stadiju NYHA lV negativni inotropni učinak kao i usporavanje srčane frekvencije uz pojavu bloka provođenja i pogoršanje hemodinamske ne stabilnosti bolesnika uz jasnu kontraindikaciju za bolesnike u stanju šoka, sa verificiranim blokom visokog stupnja, te bradikardnim poremećajima srčanog ritma- učinak klase.

beta blokatori za hipertenziju i bolesti srca hipertenzija kako da biste dobili daleko od droge

Djelovanje im je osobito naglašeno u fizičkom naporu, ali i u oštećenom i ishemičnom miokardu, znači stanjima sa ekscitiranim adrenergičkim sustavom, gdje usporavanjem srčane frekvencije produljuju vrijeme dijastole, čime omogućavaju bolje punjenje krvi u epikardijalne koronarne arterije, snižavaju arterijski tlak, smanjuju potrebu miokarda za kisikom, reduciraju promjer lijevog ventrikula i poboljšavaju ejekcijsku frakciju lijevog ventrikula.

Današnje smjernice za liječenje akutnog infarkta miokarda savjetuju što raniju primjenu betablokatora, već u prvim satima ishemije ukoliko nema kontraindikacija, čime se poboljšava preživljenje, ostvaruje smanjenje smrtnosti prevencija i redukcija malignih poremećaja srčanog ritma, smanjenje zone infarkta.

Liječenje Jedna od najpopularnijih i visoko učinkovitih farmakoloških skupina u liječenju esencijalne i simptomatske hipertenzije tradicionalno se smatra beta-blokatorima.

Presjekom kroz ovih nekoliko značajnih spoznaja utemeljenih na brojnim kliničkim studijama htjeli smo podsjetiti na značenje beta blokatora u liječenju, ali i prevenciji nekih patoloških stanja u kardiologiji, te njegovo neupitno mjesto u današnjim smjernicama za liječenje velikog broja kardiovaskularnih bolesti, uz prostor za daljnji razvoj novih lijekova i time redukciju smrtnosti, ali i posljedica njihovih komorbiditeta.

A randomized trial of beta blockade in heart failure.

Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima. Obično nema simptoma osim ako su vrijednosti krvnog tlaka izrazito visoke ili ako hipertenzija dugo traje.

Lancet,Gheorghiade M, Goldstein S. Blockers in the post-myocardial infarction patient. Circulation ;—8. Konishi, M.

beta blokatori za hipertenziju i bolesti srca liječenje hipertenzije u urolitijaze